DE-ULTIEME-WORP

  HET CRITERIUM

 

DE ULTIEME WORP

 
DEELNEMERS
Dit criterium staat open voor IEDEREEN die deelneemt aan een regelmatigheidscriterium dus Algemeen-Jeugd of Mastercriterium zowel man of vrouw ongeacht nationaliteit of provincie . .
 
RANGSCHIKKING
Voor de rangschikking tellen de volgende proeven :  Kogel - Discus - Speer
Iedereen gooit met zijn leeftijdspecifiek gewicht
Jeugd - Algemeen - Masters komen tegen elkaar uit
Heren en Dames komen tegen elkaar uit in het criterium

De vergelijkingstabellen van de Iaaf 2014 gebruikt om de prestaties te waarderen .

Men vindt deze terug op de pagina " WAARDERINGSTABELLEN "

De prestaties met de hoogste punten tellen. 3 prestaties tellen , de hoogste presaties telt dubbel dus 4 prestatie met punten .Na de quotatie naar punten wordt een totaal gemaakt. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de plaats in de rangschikking
Degene met het hoogste puntentotaal wint het criterium. Bij gelijke stand wint degene met de prestatie met de hoogste punten
 
VOORWAARDEN
Ingeschreven zijn voor een regelmatigheitscriterium voor 1 juni van het geldend atletiekjaar
Specifiek inschrijven voor dit criterium 
Minstens deelnemen aan 7 meetings van de 12 tellende meetings met een geldig Kogel of Discus of Speer Resultaat
Voldoen aan de "kleine" lettertjes
 
KLEINE LETTERJES
Na het seizoen volgt er een prijsuitreiking. Ruim op voorhand worden de deelnemers gebrieft over tijdstip en locatie
Aanwezigheid op de prijsuitreiking is verplicht. Bij afwezigheid vervalt de geldprijs   

De vrijgekomen som zal als reserve dienen voor het prijzengeld van de volgende editie.

Er is pas een prestatie als er een geldende afstand geworpen is. Pas als er een prestatie is telt de meeting voor de 7 vereiste meetings.
Enkel 7 meetings binnen de geselecteerde meetings zijn een vereiste, men moet niet aan alle proeven deelnemen Men kan dus bv enkel kogel-discus doen,enkel speer ...
 Alleen de officiele uitslag telt voor de prestaties
 
PRIJSVERDELING
Iedereen die voldoet aan de voorwaarden kan meedingen naar volgende prijzen
  .
 PRESTATIEPRIJZEN
 
 RANG 1 : Puntentotaal : 60
 RANG 2 : Puntentotaal : 90
 RANG 3 : Puntentotaal : 120
.
 HIER ONDER EEN FICTIEF VOORBEELD
PROEF
.
 PROEF
 .
PROEF
.
PROEF
 .
 TOT
 €
DISCUS
45.20 800
DISCUS
45.20 800 
DISCUS
 43.56 770
DISCUS
42.47 750
 3120
52
DISCUS
42.47 750
DISCUS
42.57 750
DISCUS
 70.83 720
DISCUS
39.73 700
  2920
 32
KOGEL
13.76 750
KOGEL
13.76 750
KOGEL
 13.08 710
KOGEL
12.90 700
 2910
 24
 
 
INSCHRIJVING
Via de Pagina " INSCHRIJVING " en enkel via die pagina kan men zich inschrijven
Men kan zich inschrijven van 1 maart  tot 1 juni
Voor elk seizoen moet men zich terug inschrijven
Inschrijving voor criterium is altijd betalend vermits men moet inschrijven voor een regelmatingheidcriterium en dit dan minstens een 2de criterium is
Inschrijving  criterium : € 10
iedereen krijgt een geldprijs in zijn regelmatigheidcriterium. Dus een deel zoniet alles van dit inschrijvingsgeld word gerecupereerd
Deze inschrijving is geheim .. alle deelnemers worden pas bekend gemaakt na de inschrijvingperiode

wie denkt dat hij in de prijzen valt ? of wie waagt een gokje ?? :)
De organisator "Patrick Mesotten" schrijft zich zowiezo in 
 
ONZE FACEBOOKGROEP
KLIK OP ONDERSTAANDE ICOON
 
ANNULATIE
Dit criterium wordt niet geanuleerd
Op het moment dat atleten niet meer aan de 7 vereiste meetings kunnen geraken wordt hun inschrijving geanuleerd.